Doktorları sevindiren karar: Ceza ve mobbing yönetmeliği iptal edildi

Anayasa Mahkemesi (AYM), Aile Hekimleri’nin ceza ve mobbing yönetmeliği olarak isimlendirdiği ‘Aile Hekimliği Kontrat ve Ödeme Yönetmeliği’ne destek olan Aile Hekimliği Kanunu’nun hukuka muhalif kısımlarını iptal etti.

AYM, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun 8’inci hususunda yer alan Aile Hekimliği Mukavele ve Ödeme Yönetmeliği’ndeki “sözleşmenin feshini gerektiren nedenler” kısmını Anayasaya ters bularak iptal etti.

Türk Tabipler Birliği (TTB) ve Birlik ve Dayanışma Sendikası’nın da ortalarında bulunduğu sıhhat meslek emek örgütleri kimi unsurların Anayasaya karşıt olduğunu belirterek Danıştay 2. Dairesi başvurdu.

Danıştay 2. Dairesi de, TTB ve başka sıhhat emek örgütlerince ileri sürülen Anayasa’ya terslik tezlerini önemli bularak Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. AYM’nin aldığı ve bu gün yayımlanan davanın sonucu aile tabiplerini sevindirdi.

Resmi Gazetede yayımlanan kararda, “Aile doktoru ve aile sıhhati çalışanlarının mukavelelerinin feshini gerektiren nedenlere ait olarak genel unsurlar ortaya konulmadan, yasal çerçeve çizilmeden, kontratın feshini gerektiren durumlar genel çizgileriyle da olsa belirlenmeden, ilgili konuların tamamının düzenlenmesinin yönetmeliğe bırakılması suretiyle yürütmeye sınırsız, meçhul, geniş bir düzenleme yetkisi tanınmıştır. Bu prestijle kural, yasama yetkisinin devredilemezliği prensibiyle de bağdaşmamaktadır. Açıklanan nedenlerle kural Anayasa’nın 7, 13, 49 ve 70’inci hususlarına terstir, iptali gerekir” denildi.

HUKUKA TERS KISIMLAR İPTAL EDİLDİ

Birlik ve Dayanışma Sendikası, AYM’nin kararını “Ceza ve Mobbing Yönetmeliği’nin (Aile Hekimliği Kontrat ve Ödeme Yönetmeliği) hukuka ters tüm hususlarını Danıştay’a taşıdık. Doğal olarak bu keyfi ve hukuksuz Yönetmeliğin dayandığı 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun ilgi hususunun iptalini de Danıştay aracılığıyla Anayasa Mahkemesi’ne taşıdık. Nihayet kanun hususunun hukuka ters kısmı iptal edildi” tabirleriyle duyurdu.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*