Evsel atık bulaşma riski olan karışık atık plastikleri ithal edilemeyecek

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği’nde yapılan değişiklikle, karışık atık plastiklerin ve atık baskı devre kartlarının ithalatı yasaklandı. Türkiye’de tehlikesiz atık ithalatına ilişkin iş ve işlemlerin yürütüldüğü Ticaret Bakanlığınca her yıl yayınlanan “Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği”nde, bazı değişikliklere gidildi. Resmi Gazete’nin dünkü mükerrer sayısında yayınlanarak bugün itibarıyla yürürlüğe giren tebliğ kapsamında, karışık atık plastiklerin ve atık baskı devre kartlarının ithalatı yasaklandı. Bu doğrultuda, atık geri kazanım tesisleri karışık toplanmış, nispeten evsel atık bulaşma riski olan karışık atık plastikleri ithal edemeyecek. Bakanlıkça yayınlanan “Atık İthalatı Genelgesi” kapsamında ise Türkiye’ye giriş yapan atıklar için kimlik belgesi düzenlenecek. Kimlik belgesi düzenlenmemiş hiçbir atık, Türkiye’ye giriş yapamayacak. Bu düzenlemeyle sadece katma değer sağlayacak kaliteli ve temiz atıkların ithal edilmesi hedefleniyor. Öte yandan, atık geri kazanım tesislerinin kapasiteleri üzerinden verilen ithalat izin kotası yeni yıl için yüzde 50 olarak belirlendi. Tesislerin, tüketim kapasitelerinin en fazla yüzde 50’si kadar atık ithalatı yapmalarına izin verilecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir