Hal uyuşmazlıklarında parasal sınır 128 bin 88 lira

Hal uyuşmazlıklarında geçerli olacak miktar, Ticaret Bakanlığının “Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 10’uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ”i Resmi Gazete’de yayınlandı. Üreticiler ile sebze ve meyve ticareti yapanlar arasında çıkacak uyuşmazlıklarda geçerli olacak Tebliğ, 1 Ocak 2021’den itibaren yürürlüğe girecek. Buna göre, uyuşmazlıklarda hal hakem heyetlerine başvurunun zorunlu olması veya belirlenen sınırın üstündeki uyuşmazlıklarda hal hakem heyetinin vereceği kararların asliye ticaret mahkemesinde delil olarak ileri sürülebilmesine ilişkin parasal sınır, yeniden değerleme oranında (yüzde 9,11) artırılarak 128 bin 88,36 liraya yükseltildi. Hal uyuşmazlıklarında parasal sınır 128 bin 88 lira #1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir