Kamu alacakları için gayrimenkul mallarının haczi elektronik ortamda

Amme alacaklarının tahsilini sağlamak için yürütülen haciz işlemleri, artık günümüz şartlarına uygun hale getirilerek elektronik ortamda da takip edilebilecek. Amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanunda yasayla yapılan düzenleme göre, yasa kapsamında haczi yapılan menkul ve gayrimenkul malların açık artırmasının elektronik ortamda da yapılmasına imkan tanındı. Artırmaya iştirak edeceklerden, menkul mala biçilen değerin yüzde 5’i nispetinde para teminat olarak alınacak. Alacaklı amme idareleri, menkul malın türü veya değeri ile satış şeklini esas alarak teminat alınmayacak halleri belirlemeye, para yerine teminat mektubu alınmasına karar vermeye yetkili olacak. Düzenlemeye göre, haczi yapılan ve muhafazası tehlikeli veya masraflı olan mallar en uygun yerde pazarlıkla, borsası bulunanlar ise ilgili borsada satılabilecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir