Sporcuların gelir vergisi üzerindeki payın aktarılmasında yeni düzenleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının (GSB) Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisi Üzerinden Belirlenen Payın Özel Hesaba Aktarılması, Kullanılması ve Denetimi Hakkında Yönetmelik’i Resmi Gazete’de yayınlandı. Yönetmelikle, GSB, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız spor federasyonlarına tescil edilmiş, ülkede faaliyette bulunan spor kulüpleri ve sportif alanda faaliyet gösteren sermaye şirketleri tarafından sporculara ödenen ücretlerden tevkif edilerek ilgili vergi dairesine kanuni süresinde beyan edilen ve ödenen gelir vergisi tutarlarından, GSB’nin talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygun görülen payların, GSB adına açılacak özel hesaba aktarılması, bunların kullanılması ve denetlenmesi ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Buna göre, özel hesaba aktarılacak payın belirlenmesinde, sadece sporculara ödenen ücretler üzerinden tevkif edilen ve süresinde beyan edilerek vergi dairesine vadesinde ödenen gelir vergisi tutarları dikkate alınacak. İşverene tabii ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen paralar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler ücret kapsamında vergilendirilirken, sporculara, bu faaliyetlerine ilişkin aylık ücret, başarı primi, maç başı ücreti, imza parası, imaj hakkı ve sair adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler, ücret kapsamında değerlendirilecek. Özel hesap gelirlerinin toplanmasını teminen, GSB tarafından Türkiye’de kurulu kamu sermayeli bankalarda ihtiyaca göre bir ya da birden fazla özel hesap açılacak. Bu hesaplara aktarılan tutarlar ile bunların nemalandırılmasından elde edilen gelirler, özel hesapların kaynaklarını teşkil edecek. GSB, amatör spor kulüplerine aktarılmasını öngördüğü tutarları gerekçeleriyle üçer aylık dönemler itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Muhasebat Genel Müdürlüğünden talep edecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından talep değerlendirilerek aktarılacak pay belirlenecek ve belirlenen pay özel hesaba aktarılacak. Öngörülen destek uygulamasından amatör spor dallarında faaliyet gösteren GSB veya Türkiye Futbol Federasyonuna tescil edilen ve Türkiye’de faaliyette bulunan spor kulüpleri, Türkiye Futbol Federasyonu veya bağımsız spor federasyonlarına kayıt ve tescilini yaptıran sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketleri faydalanabilecek. Sporculara ödenen ücretler üzerinden tevkif edilen ve süresinde beyan edilmek suretiyle ödenen gelir vergisi tutarlarından, GSB’nin talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığınca uygun görülen paylar GSB adına açılacak özel hesaba aktarılacak. GSB özel hesabına aktarılan bu tutarların yüzde 70’i ödenen vergi tutarlarıyla orantılı olarak amatör spor dallarında kullanılmak üzere ilgili işverenin özel hesabına yatırılacak. Kalan yüzde 30’u ise GSB tarafından yönetmelik ekinde yer alan kriterlere göre puanlama yapılarak durumu uygun olan spor kulüpleri ve sermaye şirketlerine aktarılacak. Bu kriterlere göre, son yapılan yaz-kış olimpiyatları ya da paralimpik oyunlarda madalya alan her sporcu için 500 puan sayılacak. Yine yer alınan etkinlikler, sporcu sayısı ve alınan madalyalara göre puanlamalar gerçekleştirilecek. Söz konusu yüzde 30’luk payın aktarılması için GSB tarafından bir komisyon oluşturulacak ve bu komisyon tarafından, yardımdan faydalanmak isteyen spor kulüplerinin, sermaye şirketlerinin durumları her yıl incelenecek. Spor kulüpleri ve sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketleri tarafından, Türkiye’de kurulu kamu sermayeli bankalarda ihtiyaca göre bir ya da birden fazla hesap açılabilecek. GSB tarafından şartları taşıyan spor kulübü ve sermaye şirketlerine aktarım yapılabilmesi için ilgili aylara ilişkin muhtasar beyannamelerin kanuni süresinde verilmiş, tahakkuk eden vergilerin vadesinde ödenmiş olması gerekecek. Sporcu ücretleri üzerinden tevkif edilen ve beyan edilmesi gereken vergilere ilişkin kanuni süresinde verilen düzeltme beyannameleri hariç, pişmanlıkla verilen beyannameler de dahil olmak üzere kanuni süresinden sonra verilen beyannameler üzerinden tarh edilen gelir vergisi üzerinden pay hesaplanmayacak ve aktarım yapılmayacak. İşveren özel hesabına aktarılan tutarlar, amatör spor dallarında sportif faaliyet gösteren sporculara, bunların çalıştırıcılarına ve diğer spor elemanlarına yapılan ücret ve ücret sayılan brüt ödemeler, sporcu, çalıştırıcı ve diğer spor elemanlarının, sportif faaliyetlerine ilişkin iaşe, ibate, seyahat, sağlık, eğitim-öğretim harcamaları ile amatör spor dallarına ilişkin hazırlık kampları, müsabaka, malzeme ve ekipman, federasyon vize, lisans, tescil ve katılım harcamaları için kullanılacak. Amatör spor dallarında sportif faaliyet gösteren sporculara, bunların çalıştırıcılarına ve diğer spor elemanlarına yapılan ücret ve ücret sayılan ödemeler, her bir sporcu, çalıştırıcı ve diğer spor elemanları için, yıllık olarak Gelir Vergisi Kanunu’ndaki ilgili tarifenin üçüncü gelir diliminde yer alan ve ilgili yılda ücretler için geçerli olan tutarın üç katını aşamayacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir