Tedarik zincirinde yeni bir dönem başlayacak

Tedarik zincirlerinde kullanılacak teknoloji sistemin daha aktif çalışmasına ve verimin artmasına ve maliyetlerin düşmesine destek veriyor. Teknoloji şirketlerinin ihtiyaçları çok erken aşamada gözlemleyerek sürekli yeni ihtiyaçları çok erken aşamada gözlemleyerek sürekli yeni çözümler geliştirdiğini vurgulayan C2FO’nun, Türkiye Direktörü Serden Keçecioğlu, “2021 yılı, entegrasyon maliyetlerinin düştüğü, fatura onay sürelerinin kısaldığı, hatta büyük veri analizi sayesinde tedarik zincirinde ürün henüz teslim edilmeden finansman imkanlarının sağlandığı bir dönemin başlangıcı olacak.” dedi. Regülasyon alanında atılacak birkaç küçük adım sayesinde, Türkiye’de KOBİ’lere aktarılan ve tamamen üretimi destekleyecek nitelikteki finansmanın katlanarak artabileceğini belirten Keçecioğlu, “Alacak temliki ile ilgili süreçlerin tamamen dijitalleştirilmesi, tedarik zinciri finansmanına özgülenmiş sermaye piyasası araçlarının geliştirilmesi gibi yeniliklerin, 2021’de bu alana önemli katkı sağlamasını bekliyoruz.” şeklinde konuştu. Tedarik zinciri yönetiminin teknolojideki gelişmelerle birlikte değişime uğradığını aktaran Keçecioğlu, “Aktörlerin birbirine entegre olduğu, tüm aşamaların şeffaf bir şekilde izlenebildiği bir nitelik kazandı. Dijital altyapı, bulut tabanlı sistemler, yapay zeka, nesnelerin interneti, otomasyon ve blockchain gibi teknolojiler, hem ortaya çıkan verinin analitik şekilde yorumlanmasını sağladı hem de verimsizlikten ve hatalardan kaynaklanan maliyetleri düşürdü.” diye konuştu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir