TMSF Teşkilat Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile ilgili karar kapsamında, “Fon, görevli ve yetkili olduğu alanın yoğun olduğu illerde olmak ve sayısı 3’ü geçmemek kaydıyla Bakanlar Kurulu kararıyla yurt içi temsilcilik ve tahsilat birimleri açabilir.” cümlesinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ifadesi, “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirildi. Yeni yönetmelik ile fonun ana ve yardımcı hizmet birimlerinin görevlerinde değişikliğe gidildi. Bu kapsamda; fon bünyesindeki “Finansman Daire Başkanlığı”, “Hukuk İşleri Daire Başkanlığı”, “İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı”, “Sigorta ve Risk İzleme Daire Başkanlığı”, “Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı”, “Tahsilat Daire Başkanlığı”, “Tasfiye Daire Başkanlığı”, “Varlık Yönetimi Daire Başkanlığı”, “Denetim Daire Başkanlığı” ve “Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı” birimlerinin görevlerine dair maddeler yeniden düzenlendi. Öte yandan, finans daire başkanlığının görevlerinin belirtildiği maddede yer alan “Hazine Müsteşarlığı” ibareleri de “Hazine ve Maliye Bakanlığı” olarak güncellendi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir